Björn Hultén

1928-2008. Björn Hultén var möbelformgivaren och inredningsarkitekten som ritade över 200 stolar. Hultén har även gjort inredningar till ett 40-tal ambassader. Han stod över modeväxlingar och trender och satte det klassiska och tidlösa före det dagsaktuella.

Hulténs fällstol H55 har återupptagits i produktion av Berga Form. Björn uppfattades många gånger som kompromisslös, men hade förmågan att lyssna och acceptera argument av både teknisk, funktionell och estetisk karaktär. Hans signum var att han alltid försökte prioritera det klassiska och tidlösa framför tillfälliga trender och modeväxlingar.