Flemming Busk & Stephan Hertzog

Flemming Busk och Stephan Hertzog etablerade sin designstudio i Danmark år 2000. Vid etableringen hade Busk och Hertzog en klar vision att, förutom att vara innovativa och professionella, även inleda en ny generation av danska designers. 

Idag är de kända bortom Skandinaviens gränser och har mottagit flertalet utmärkelser. Flera av deras verk är permanent utställda på designmuseum runt om i världen.