Hans J Wegner

1914-2007. Känd som den mest lyckade och framstående personligheten i den moderna danska formgivningsskolan. Wegner, en dansk arkitekt och möbelformigare, arbetade för Erik Moller och Arne Jacobsen där han specialicerade sig på stolkonstruktioner. Han såg stolarna som konstverk likväl som något användbart att sitta på och designade 1950 den välkända ”CH 25”. Hans filosofi var att ”en stol bör se bra ut från alla sidor” och att det inte borde finnas någon baksida på stolen. Under sin livstid fick han ett flertal priser och utmärkelser. Han är bland annat hedersmedlem i The Royal Danish Academy of Fine Arts och var en av drivkrafterna bakom ”Danish Modern” som bidrog till att förändra människors syn på möbler under 1950-60-talet.