John Kandell

1925-1991. En skulptör i möbelriket. Han startade som inredningsarkitekt och utbildade sig sedan på Konstfack för att senare specialisera sig mot skulptur. Inredde Göta- och Svea hovrätt samt flertalet banker och kyrkor, bl.a. Tannefors kyrka (1964, tillsammans med brodern Axel Kandell). På 1980-talet fick Kandell kontakt med Källemo vilket gav honom inspiration till en mängd nya karaktärsfulla möbler i starka färger, såsom den trebenta stolen Camilla (1982) samt Pilaster-hyllan (1989), som tillsammans prydde ett frimärke under Designåret 2005.