Kaare Klint

1888-1954. Hans möbellära präglades av proportion, funktion, konstruktion och material med inspiration från England och Kina.  

Studerade ursprungligen till konstnär men började senare hos sin far Peder Vilhem Klint, som då var Danmarks ledande arkitekt. Han ägnade sin tid åt arkitektur och möbler och startade 1924 ”Kunstakademins møbelskola”.

1943 ritade Klint en lampa i veckat papper, Le Klint. Namnet kommer ifrån den drivande brodern, Tage Klint’s, dotter – Lise Le Charlotte Klint, som drev familjens butik i Köpenhamn.