Matilda Lindblom

Ung svensk lovande formgivare med bakgrund som maskiningenjör.

Ingenjörsutbildad med inriktning mot konstruktion och design, vidare utbildad inom design och träteknik på Carl Malmstens centrum i Stockholm inkl. praktik i Hong-Kong för Michael Young samt studier i produktdesign och tillverkningsmetoder i Perth, Australien.

Formger i trä samt trä i kombination med andra material, bl. a. för ”Stolab”.