Stina Sandwall

Svensk produktformgivare från Värnamo.

Sandwall designar produkter för bl.a. ”Asplund” och ”SMD Design”.

Sandwall har formgett dörrar, trappor, bruksföremål, inredningsprojekt och hus.