Bruno Mathsson

Bruno Mathsson International AB har sina rötter i det långa samarbetet mellan Bruno Mathsson själv och direktören Henry Thelander. Deras livslånga vänskap och arbetsgemenskap ledde till att Henrys söner Bo och Dan nu för kulturarvet efter Bruno Mathsson vidare. 

Det var på 1930-talet som Bruno Mathsson slog igenom både i Sverige men också internationellt, främst tack vare världsutställningen Paris Expo 1937.