Fredrica Furniture

Fredericia Furniture är ett familjeägt företag med flera generationers erfarenhet av hantverksmässig möbeltillverkning av högsta kvalitet. Genom åren har man samarbetat med många av de verkliga giganterna inom skandinavisk möbelformgivning som t.ex. Børge Mogensen och Hans J. Wegner. Än idag visar företaget att man avser förvalta arvet efter dessa legendarer med den respekt det förtjänar – kvalitet i alla led, från råvara till färdig produkt, är ett honörsbegrepp man inte kompromissar med.

No product found.