Skip to content

Integritetspolicy

Vilka är vi?

Lindholms Interiörhuset AB driver Lindholms.com. Vår hantering av dina personuppgifter värnar om din personliga integritet. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Skyddet och sekretessen för dessa personuppgifter är båda viktiga för oss och vi är fast beslutna att skydda dom.

I denna integritetspolicy finns förklarat hur dina personuppgifter hanteras i samband besök av vår webbplats lindholms.com, registrerar ett konto hos oss, köper våra produkter eller tjänster. Nedan visas kategorier av personuppgifter som dessa aktiviteter innefattar, syftar till och den lagliga grunden för dessa behandlingsaktiviteter.

Lindholms Interiörhuset AB arbetar löpande med integritetsfrågor. Vi uppdaterar kontinuerlig vår integritespolicy. Du hittar alltid den senaste versionen av integritetspolicyn på vår hemsida. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Vårt ansvar för dina personuppgifter

Lindholms Interiörhuset AB, org.nr. 556316-1867, ansvarar för de personuppgifter som inhämtas och behandlas vid kontakt med vår fysiska butik, telefon, mail, köp via webshop, prenumeration på nyhetsbrev, riktad marknadsföring och annonsering på sociala medier.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in av Lindholms Interiörhuset AB?

Vi sparar information för att på bästa sätt hjälpa dig. Vi samlar in fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information. Vilka av dessa uppgifter vi samlar in beror på typ av kontakt.

Varför behandlar Lindholms Interiörhuset AB dina personuppgifter?

Vid lämnande av personuppgifter till oss på Lindholms Interiörhuset AB, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd i den lagliga grund som anges nedan:

1. För att kunna hantera beställning och administration av köp. Det köpeavtal som upprättas vid order utgör lagliga grund för informationsparande och är nödvändig för att uppfylla avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra avtal , t.ex. leverera beställning och hantera betalning.

2. För att kunna administrera medlemskap i kundklubben på ”Mina sidor” och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till medlemskap.
Det avtal som ingåtts i samband med registrering av konto/köp utgör den lagliga grunden för att hantering av avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalsrättsliga förpliktelser, t.ex. skapa och administrera konto i ”Mina sidor”, göra utskick och administrera medlemsförmåner.

3. För att kunna hantera kundtjänstärenden och ofullständiga orders.
Det är Lindholms Interiörhuset AB berättigade intresse att kunna hjälpa till vid frågor om produkter eller klagomål/reklamationer i relation till våra produkter. Detta kan även innefatta uppföljande frågor kring produkter och tjänster hos Lindholms Interiörhuset AB

4. För att kunna skicka generell marknadsföring
Vi skapar kontakt via bl.a. mejl för att uppmärksamma på diverse aktiviteter och erbjudanden, som kan innefatta unika erbjudanden baserade på sparade preferenser. För detta ändamål sparas e-postadress, orderhistorik och historik över deltagande i kampanjer.

Lindholms Interiörhuset AB strävar efter att vara så relevant som möjligt för varje kund i olika digitala kanaler. Om du har besökt vår webbplats kan vi presentera relevanta erbjudanden för dig i andra digitala medier baserat på dina webbklick. Anonymiserade IP-platser i cookies kommer att behandlas för detta ändamål. När du besöker vår webbplats utan att logga in på ditt användarkonto kommer vi att använda ditt online-beteende för att presentera relevanta erbjudanden via andra digitala medier.

5. Förhindra missbruk av våra tjänster
Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster. Kontinuerligt arbete görs för att förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster. Informationssparande görs för att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut, bokföringskrav och enligt skatterättsliga lagar.

Delning av sparade uppgifter

Lindholms Interiörhuset AB delar endast personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. I vissa fall används ett personuppgiftsbiträde vid marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper till i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring.

Personuppgifter delas också med företag som är självständigt personuppgiftansvarig. Detta innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

Lagring och lagringstid

Lindholms Interiörhuset AB sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Lindholms Interiörhuset AB har löpande rutiner som säkerställer att inte onödiga uppgifter lagras och minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende medlemmar i Lindholms Interiörhuset ABs kundklubb:
Som medlem i Lindholms Interiörhuset ABs kundklubb sparas relevanta och aktuella uppgifter relaterade till medlemskonto, så länge medlemskapet är aktivt.

Vid avslutat medlemskap kommer vi att radera uppgifter senast 6 månader efter att vi mottagit meddelande om uppsägning.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som sparats, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Om du har en registrerad profil kan du när som helst uppdatera, korrigera eller radera information som du har givit oss.

Om vi kräver att personuppgifter ska uppfylla vissa rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter, är det obligatoriskt att tillhandahålla sådana uppgifter. Om sådana uppgifter inte tillhandahålls, kommer vi inte att kunna fullgöra vår del av avtalet eller uppfylla de skyldigheter som vi har.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Ändringar och tillägg till denna policy

Denna sekretesspolicy ändras kontinuerligt för att spegla nya sekretessrutiner. Vi rekommenderar dig att läsa den senaste versionen av denna sekretesspolicy.

Om du inte godkänner något av de ändrade villkoren, måste du sluta använda vår tjänst och radera ditt konto i förekommande fall.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att hantering av personuppgifter sker på ett felaktigt sätt kan du vända till Lindholms Interiörhuset AB. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via mail kundtjanst@lindholms.com . Du kan också ringa till butiken på telefon 013-25 22 70.

Cookies

Se vår separata cookiepolicy här

Sidan är senast uppdaterad: 2022-11-02